Cao-lonen ruim 6 procent hoger in 2023, maar inflatie blijft bijten


  • Lonen die via cao-overeenkomsten zijn vastgelegd zijn in 2023 gemiddeld met ruim 6 procent gestegen.
  • Door de sterke stijging van de inflatie sinds 2022 is de druk om lonen te verhogen fors toegenomen.
  • Toch is de koopkracht van lonen afgelopen jaar achteruit gegaan, volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek.
  • Lees ook: Stijging cao-lonen in november iets minder extreem, maar nog wel hoog met ruim 7%

Nederlanders hebben hun cao-lonen afgelopen jaar met gemiddeld 6,1 procent zien stijgen. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de grootste groei in ruim veertig jaar. Toch hielden werkenden in 2023 een kleiner deel van hun salaris over dan een jaar eerder door de verder opgelopen inflatie.

In 2022 liepen de cao-lonen historisch gezien ook al fors op, met 3,2 procent. Dat percentage viel afgelopen jaar nog eens bijna dubbel zo hoog uit.

Met name overheidsinstanties hebben in 2023 geprobeerd hun werknemers zo goed mogelijk te compenseren voor de flink gestegen kosten van onder meer boodschappen.

Door betere cao’s bij onder meer gemeenten en het Rijk kregen werkenden er in deze sector 7 procent bij om de gevolgen van inflatie tegen te gaan.

Behalve ambtenaren gingen ook medewerkers in de sector vervoer en opslag er bovengemiddeld veel op vooruit, met een plus van 8,4 procent. Die stijging was er vooral bij transportbedrijven en enkele cao’s in de luchtvaart. Bij onder meer woningcorporaties viel de loonstijging tegen met een plus van 2,5 procent.

Hoge inflatie drukt reële lonen

Met name in 2022 en begin 2023 vielen de prijsstijgingen steeds hoger uit door de gevolgen van de oorlog in Oekraïne. Inmiddels is de inflatie afgekoeld, maar voor veel werknemers is de vraag of de loonstijgingen voldoende zijn om de stijging van prijzen te compenseren.

Het CBS heeft daarom ook een inschatting gemaakt van de loonontwikkeling gecorrigeerd voor de inflatie. Die maatstaf geeft aan of de koopkracht van lonen behouden blijft. Volgens de eerste schattingen is dat in 2023 per saldo niet het geval.

In het slotkwartaal van 2023 was wel sprake van een reële loonstijging van bijna 3 procent. Maar in de eerste drie kwartalen van afgelopen jaar is de reële loonontwikkeling negatief. Voor het hele jaar gaat het naar schatting om een min van ruim 2 procent.

Volgens werkgeversorganisatie AWVN, die de maandelijkse cao-stijgingen bijhoudt, is de sterkste groei van de lonen inmiddels ten einde.

In de laatste drie maanden van 2023 gingen de cao-lonen met net geen 7 procent omhoog in vergelijking met een jaar eerder.

LEES OOK: Inflatiespook getemd? Nieuwe verrassingen met prijsuitschieters niet uitgesloten in 2024

Visited 1 times, 1 visit(s) today