De ECB laat de belangrijkste rentetarieven aan het begin van het jaar ongewijzigd


De Europese Centrale Bank (ECB) en haar president Christine Lagarde hebben het belangrijkste rentetarief ongewijzigd gelaten.

De Europese Centrale Bank (ECB) en haar president Christine Lagarde hebben het belangrijkste rentetarief ongewijzigd gelaten.
Foto Alliantie

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in haar eerste rentebesluit van het nieuwe jaar de belangrijkste rentetarieven ongewijzigd gelaten.

De rentetarieven blijven daarom op een hoog niveau – ondanks de dalende inflatie en een zwakke economie.

Veel economen en de financiële markten verwachten dat de centrale banken in de VS en Europa de beleidsrente vanaf dit voorjaar zullen verlagen.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de belangrijkste rentetarieven voor de eurozone begin dit jaar ongewijzigd gelaten. Het besluit was door de markten verwacht. In haar aankondiging vermeed de ECB elke suggestie van mogelijke renteverlagingen in de nabije toekomst. De Raad van de ECB zal de rentetarieven op een niveau hoog genoeg houden om de inflatie terug te brengen naar de ECB-doelstelling van twee procent.

Het rentetarief waartegen banken geld kunnen deponeren bij de centrale bank blijft 4,0 procent. Dit is de hoogste rente sinds de invoering van de euro. De ECB heeft het rentetarief waartegen banken geld kunnen lenen van de centrale bank op 4,5 procent gelaten. De Amerikaanse Federal Reserve Bank zal pas volgende week een besluit nemen over de belangrijkste rentetarieven in de VS.

De neerwaartse trend van de inflatie zet zich voort, schreef de ECB na haar eerste rentevergadering van het nieuwe jaar. De eerdere renteverhogingen zouden ook impact hebben op de financieringsvoorwaarden voor bedrijven en huishoudens. Om de inflatie terug te brengen tot twee procent zouden de basisrentetarieven voldoende lang op het huidige niveau moeten blijven. Toekomstige besluiten van de Raad van Bestuur van de ECB “zullen er ook voor zorgen dat de basisrentetarieven zo lang als nodig op een voldoende restrictief niveau worden vastgesteld”, schreef de ECB.

Veel economen verwachten dat de monetaire autoriteiten van de euro de komende maanden de rente zullen verlagen. In sommige gevallen zijn aanzienlijke renteverlagingen tegen het einde van het jaar ingeprijsd in futurestransacties op de financiële markten. ECB-president Christine Lagarde beschreef dit onlangs op het World Economic Forum in Davos als nutteloos en waarschuwde voor overdreven hoop op de rente. Ze had de eerste renteverlagingen voor de zomer aangekondigd.

De inflatie is in de herfst van 2023 aanzienlijk afgekoeld. In de eurozone stegen de consumentenprijzen in december met 2,9 procent op jaarbasis. Op het hoogtepunt van de inflatiegolf bedroeg deze ruim tien procent.

Lees ook

Hernieuwbare energie heeft sinds 2023 meer dan de helft van het Duitse elektriciteitsverbruik gedekt.

Beieren loopt duidelijk voorop als het gaat om hernieuwbare energie: hier zijn alle ranglijsten van de deelstaten voor windenergie, zonne-energie en biomassa

ECB: Einde renteverhogingen, maar geen ommekeer

De ECB en de Amerikaanse Fed vochten tegen de hoge inflatie met een reeks agressieve renteverhogingen. Een hogere rente maakt leningen duurder. Dit vertraagt ​​de vraag en daarmee de prijzen. Maar ze maken investeringen ook duurder, vertragen de consumptie en kunnen daardoor de toch al zwakke economie verstikken.

De economische productie krimpt momenteel licht in het eurogebied en ook in Duitsland. Voor 2024 is er geen dynamische groei in zicht. Volgens de laatste prognose van de ECB zal de economie in het eurogebied in 2024 slechts met een schamele 0,8 procent groeien. Voor Duitsland zijn de laatste prognoses van economische experts zoals het Ifo Instituut nog steeds iets lager.

Lees ook

Sceptische kijk op de Duitse economie: Timo Wollmershäuser, hoofd economie van Ifo.

Gevolg van het schuldoordeel: Ifo Institute verlaagt de economische prognose voor Duitsland voor 2024 tot slechts 0,7 procent

Visited 1 times, 1 visit(s) today