De vastgoedprijzen in Duitsland dalen scherper dan waar dan ook


De vastgoedprijzen in Duitsland dalen.

De vastgoedprijzen in Duitsland dalen.
Foto Alliantie

De vastgoedprijzen in Duitsland zijn met tien procent gedaald – meer dan in enig ander land. Dat hebben economen van Deutsche Bank Research berekend.

Naast de renteschok speelde de relatief strenge regulering een grote rol.

De deskundigen gaan ervan uit dat de vastgoedmarkt de hogere rente inmiddels grotendeels heeft verteerd.

De vastgoedprijzen dalen in Duitsland scherper dan in enig ander land. Dit blijkt uit een analyse van Deutsche Bank. Sinds 2021 zijn huizen en appartementen in Duitsland gemiddeld zo’n tien procent goedkoper geworden ten opzichte van hun prijspiek, berekenden experts Onderzoek van de Deutsche Bank. Van de 33 onderzochte landen daalden de prijzen in 21 landen en stegen ze in twaalf landen verder.

Naast de rentestijgingen speelde de regulering van de huizenmarkten een belangrijke rol. De huizenprijzen op de relatief weinig gereguleerde markten in Groot-Brittannië en de VS daalden slechts licht en slechts tijdelijk. De vastgoedprijzen zijn echter bijzonder scherp gedaald in landen met sterk gereguleerde huizenmarkten. Volgens de experts zal de ‘renteschok’ nu waarschijnlijk grotendeels worden ingeprijsd op de vastgoedmarkten.

Van alle onderzochte landen was de prijsdaling in Duitsland met tien procent het grootst. In landen zo divers als Canada, Denemarken, Zweden, Luxemburg en Korea daalden de prijzen met zeven tot negen procent. In Australië, Tsjechië, Nederland en Slowakije bedroeg de daling drie tot vijf procent.

Gezien de omvang van de renteschok beoordeelt DB Research de prijsveranderingen als “relatief klein”. Er bestaat ook geen direct statistisch verband tussen veranderingen in de vastgoedprijzen en rentestijgingen.

Hogere rentetarieven en vastgoedprijzen

In landen met bijzonder sterke rentestijgingen zouden de huizenprijzen niet scherper zijn gedaald. “In feite hebben we geen significant statistisch verband gevonden tussen de huizenprijzen en de korte- of langetermijnrente”, schrijven de economen. In Groot-Brittannië en de VS lagen de huizenprijzen, ondanks de historisch sterke rentestijgingen eind 2023, aanzienlijk hoger dan in 2021. Tussendoor daalden ze slechts kort en licht.

Het is wetenschappelijk goed gedocumenteerd dat eigenwoningbezit effectief beschermt tegen de risico's van inflatie. “Ons onderzoek toont aan dat de vastgoedprijzen in elk land in de OESO op de lange termijn beter hebben gepresteerd dan de inflatie”, aldus Deutsche Bank. Dit geldt op de lange termijn ondanks de prijs- en renteschokken van de afgelopen jaren.

Belangrijke factoren zijn veranderingen in de huurprijzen en de mate van regulering. Verrassend kleine prijsdalingen in de afgelopen twee jaar duidden erop dat de inflatie in de ontwikkelde markten de prijsdaling hielp verzachten. De wisselwerking tussen huizenprijzen, inflatie, rentetarieven en regulering is complex. Al met al stellen de economen van DB Research het volgende:

“Ten eerste: als Duitsland vóór de renteschok het Amerikaanse regelgevingskader had aangenomen, zouden de huizenprijzen tussen het tweede kwartaal van 2021 en het tweede kwartaal van 2023 met 3,3 procentpunten minder zijn gedaald – slechts 6,7 procent van piek tot dieptepunt, in plaats van 10 procent.”

Ten tweede: als de regulering van de huizenmarkten in de ontwikkelde landen strenger zou zijn in de zin dat er nog twee strengere huurwetten zouden komen, zouden de huizenprijzen gemiddeld met nog eens 1,1 procent dalen.

Lees ook

De woningbouw wordt bedreigd met een catastrofaal jaar in 2024.

“Bouwbedrijven hebben geen hoop meer”: de woningbouw gaat een catastrofaal jaar tegemoet, blijkt uit nieuwe gegevens van Ifo en DIW

De resultaten suggereerden ook een wisselwerking tussen woningregulering en monetair beleid. “Landen met meer gereguleerde huizenmarkten hebben wellicht minder renteverhogingen nodig om de inflatie van de huizenprijzen binnen de perken te houden”, schrijven de economen. Aan de andere kant kunnen de risico's groter zijn op sterk gereguleerde huurwoningmarkten.

De rentetarieven hebben doorgaans een vertraging van twaalf tot achttien maanden bij het beïnvloeden van de reële economie. Het lijkt duidelijk dat de cyclus van de mondiale renteverhogingen zijn hoogtepunt heeft bereikt, zowel wat de basisrentetarieven als wat de langetermijnrente betreft, aldus economen. De financiële markten hebben renteverlagingen al ingeprijsd. De langetermijnrente in Europa daalde aanzienlijk van oktober tot eind 2023. Dit werd grotendeels veroorzaakt door de dalende inflatiecijfers.

Bovendien kampen veel landen met een lage economische groei, stagnatie of, in Duitsland, zelfs met een recessie. Ook de groeivooruitzichten voor 2024 zijn voor vrijwel alle landen slecht. Dit alles zou de prijsdruk moeten verminderen. De economen van Deutsche Bank Research zijn het er dan ook over eens dat verdere renteverhogingen niet nodig zullen zijn. Ze verwachten ook “verschillende renteverlagingen door de centrale banken”.

Dit nieuwe renteklimaat zou de vastgoedprijzen in 2024 moeten ondersteunen. Gezien de vertraging van twaalf tot achttien maanden en de daling van de rentetarieven hebben de huizenmarkten de renteschok waarschijnlijk grotendeels geabsorbeerd.

Lees ook

Banken verwachten de komende weken een trendomslag in de richting van dalende rentetarieven op leningen; zoveel kunt u nu besparen

Visited 1 times, 1 visit(s) today