Deze deelstaten bouwen de meeste windturbines en zonne-energiesystemen


Hernieuwbare energie heeft sinds 2023 meer dan de helft van het Duitse elektriciteitsverbruik gedekt.

Hernieuwbare energie heeft sinds 2023 meer dan de helft van het Duitse elektriciteitsverbruik gedekt.
Foto Alliantie

Beieren loopt in Duitsland veruit voorop als het gaat om de uitbreiding van duurzame energie – zij het vrijwel uitsluitend via nieuwe zonne-energiesystemen. Als het om windenergie gaat, loopt Sleeswijk-Holstein voorop.

In totaal dekten wind, zon en biomassa in 2023 voor het eerst meer dan de helft van het Duitse elektriciteitsverbruik. Het doel van het kabinet is een aandeel van 80 procent in 2030.

Hier vindt u de volledige ranglijst van de deelstaten wat betreft de uitbreiding van de elektriciteitsopwekking uit wind, zon en biomassa.

De uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen in Duitsland werd in 2023 het sterkst gestimuleerd in Beieren. Dit is wat de gegevens laten zien Federaal Netwerkagentschap. Beieren vertrouwde vrijwel uitsluitend op nieuwe zonnesystemen. Sleeswijk-Holstein liep daarentegen voorop als het ging om de uitbreiding van windenergie. Hier vindt u de belangrijkste ranglijsten voor hernieuwbare energie in de deelstaten.

In Beieren werden centrales gebouwd voor de opwekking van elektriciteit uit hernieuwbare bronnen met een vermogen van ongeveer 3.682 megawatt, netto, dat wil zeggen na aftrek van buiten gebruik gestelde centrales. Beieren was daarmee goed voor ruim een ​​vijfde van de totale groei van duurzame energie in Duitsland. Daarna volgen Noordrijn-Westfalen (2586 megawatt), Baden-Württemberg (1946 MW) en Nedersaksen (1911 MW).

Beieren loopt niet alleen voorop als het gaat om nieuwe systemen, maar ook als het gaat om het gehele portfolio van zonne-, wind- en biomassasystemen. De staat heeft 26.853 megawatt aan geïnstalleerde capaciteit uit hernieuwbare energiebronnen. 83 procent hiervan komt voor rekening van de bijna een miljoen zonne-energiesystemen in Beieren. Windenergie draagt ​​bijna 10 procent bij, biomassa circa 7 procent.

De tweede plaats in de inventaris wordt ingenomen door Nedersaksen, waar volgens het Federale Netwerkagentschap ruim 6.300 windturbines staan ​​en daarmee de meeste in Duitsland. De opbrengst uit zon, wind en biomassa in Nedersaksen bedraagt ​​ongeveer 21.729 megawatt. Ruim de helft (58 procent) hiervan is afkomstig van windturbines op land.

Hernieuwbare energie: status per federale staat

Bijna 99 procent van de uitbreiding in Beieren in 2023 bestond uit zonne-energiesystemen. Noordrijn-Westfalen en Baden-Württemberg volgen opnieuw op grote afstand.

Leider in de uitbreiding van windenergie was Sleeswijk-Holstein met netto 1.109 megawatt, gevolgd door Nedersaksen (483 MW) en Noordrijn-Westfalen (413 MW). Bayern werd in deze vergelijking slechts twaalfde.

Hernieuwbare energiebronnen zijn bedoeld om Duitsland onafhankelijker te maken van klimaatschadelijke fossiele brandstoffen zoals steenkool en gas. In 2023 kwam meer dan de helft van de elektriciteitsproductie in Duitsland voor het eerst uit hernieuwbare energiebronnen. Het doel van de federale overheid is een aandeel van 80 procent in 2023.

Om dit doel te bereiken is het niet alleen nodig om windenergie-, zonne-energie- en biomassasystemen uit te breiden. Daarnaast moeten er ook nieuwe elektriciteitsleidingen worden aangelegd. Bovendien moeten er talloze nieuwe energiecentrales worden gebouwd, die worden ingeschakeld in zogenaamde donkere windstreken, wanneer de zon niet schijnt en de wind niet waait. Ze zullen in eerste instantie rijden op gas en later op klimaatneutraal geproduceerde waterstof.

Met materiaal van dpa.

Lees ook

De elektriciteits- en gasprijzen zijn weer in beweging.

Elektriciteit en gas zijn goedkoper geworden, maar nu komen er nieuwe prijsstijgingen aan. Hier leest u hoe u uzelf kunt beschermen

Visited 1 times, 1 visit(s) today