Een ontkoppeling met China zou volgens de Bundesbank veel duurder zijn dan die met Rusland


Kans en risico: bondskanselier Olaf Scholz en de Chinese president Xi Jinping in Peking in 2022.

Kans en risico: bondskanselier Olaf Scholz en de Chinese president Xi Jinping in Peking in 2022.
Foto Alliantie

Volgens de inschatting van de Bundesbank kan Duitsland de huidige crisis in China het hoofd bieden, maar niet een economische ontkoppeling van China zoals dat van Rusland het geval is.

Op de korte termijn zou een crisis in China de economische groei in Duitsland met 0,7 tot één procentpunt terugdringen, schrijft de Bundesbank in haar maandrapport.

Een abrupte ontkoppeling van China, bijvoorbeeld als gevolg van een Chinese aanval op Taiwan, zou nauwelijks te voorziene gevolgen hebben – ook voor het Duitse financiële systeem.

Volgens de inschatting van de Bundesbank kan Duitsland de huidige zwakte van de Chinese economie het hoofd bieden, maar kan het zich niet loskoppelen van China. Bij een economische crisis in China zal het Duitse bruto binnenlands product in het eerste jaar van de crisis waarschijnlijk 0,7 procent lager liggen. In het tweede jaar moeten er verliezen van één procent worden verwacht, berekent de Bundesbank in haar laatste maandrapport.

Maar: “Een abrupte ontkoppeling, bijvoorbeeld als gevolg van een geopolitieke crisis, zou vooral een aanzienlijke impact hebben op de Duitse industrie”, waarschuwde de Bundesbank in haar maandrapport. Duitse bedrijven die in China actief zijn, zouden dan een groot deel van hun omzet en winstbasis kunnen verliezen. In 2022 ging slechts zeven procent van de Duitse export naar China. Sommige sectoren, zoals de autotechniek, de machinebouw, de elektronica of de elektrotechniek, zijn echter aanzienlijk meer afhankelijk van de Chinese vraag.

Maar ook kleine en middelgrote Duitse bedrijven zouden getroffen worden door een breuk in de handelsbetrekkingen. Velen zijn afhankelijk van aanvoer uit China. De Bundesbank noemt oplaadbare batterijen en batterijen, maar ook grondstoffen zoals zeldzame aardmetalen als voorbeelden. Het missen van leveringen kan leiden tot ernstige productieverliezen. “Over het geheel genomen zouden de totale economische verliezen de kosten van de verregaande ontkoppeling van Rusland duidelijk in het niet doen vallen.”

De Bundesbank benadrukt ook de voordelen van economische banden met China. Duitse industriële bedrijven hebben de afgelopen jaren enorm geprofiteerd van de exportinkomsten uit China. “Bovendien waren er hoge verkopen en winsten uit de productie in China”, aldus de analyse. De import uit China kwam ook Duitsland ten goede.

China kampt momenteel economisch met problemen die ook Duitsland treffen. De Duitse export daalt momenteel na jaren van sterke groei. Op politiek vlak is de relatie tussen de westerse industrielanden en het door de communisten geregeerde China ook verslechterd. Volgens de Bundesbank vormen de spanningen in de geopolitiek grote gevaren voor de economische verhoudingen. Je zou kunnen heeft de Duitse economie zwaar getroffen.

De ontkoppeling van China brengt het financiële systeem in gevaar

De nauwe banden met China brengen ook risico’s met zich mee voor het Duitse financiële systeemaldus het rapport. Duitse banken hebben hoge claims op bedrijven en sectoren die sterk afhankelijk zijn van China. Dit zou de kans op wanbetaling van leningen vergroten.

Een vertrek uit China zal waarschijnlijk op de lange termijn zakelijke en economische kosten met zich meebrengenzeggen de auteurs. Dit geldt zelfs als de afhankelijkheden op een ordelijke manier zijn verminderd. Duitse bedrijven zouden een belangrijke afzetmarkt mislopen en veel toeleveringsketens zouden alleen maar minder efficiënt kunnen worden herschikt.

De auteurs spreken zich daarom uit tegen een eenzijdige stap weg van China, maar roepen op tot vermindering van de risico's. Het volledige rapport van de Bundesbank je kunt het hier vinden:

Lees ook

Risico China: zo duur zou een ontkoppeling voor Duitsland zijn, en dit zou de kosten laag houden, volgens een nieuwe studie van het IfW

Visited 1 times, 1 visit(s) today