GdL staking voor vierdaagse week ondanks personeelstekort – achtergrond


Staking voor kortere werktijden bij de spoorlijn – waar duizenden werknemers vermist worden.  Het hoofd van de machinistenvakbond GDL, Claus Weselsky.

Staking voor kortere werktijden bij de spoorlijn – waar duizenden werknemers vermist worden. Het hoofd van de machinistenvakbond GDL, Claus Weselsky.
Foto Alliantie

Of het nu gaat om spoorwegarbeiders, staal- of metaalarbeiders: net als de GdL strijden veel vakbonden voor kortere werktijden. De SPD, Links en veel Groenen eisen ook dat mensen korter gaan werken.

Er is in Duitsland al een tekort van 1,7 miljoen arbeidskrachten. De gevolgen zijn overal in het dagelijks leven voelbaar. En als gevolg van de demografische veranderingen zal de kloof naar verwachting groter worden tot vijf miljoen.

Maar: Hun achterban wil eigenlijk het personeelstekort verlichten met kortere werktijden. Kan dit werken? Hier zijn de argumenten en feiten over het Duitse personeelsdilemma.

De machinistenvakbond GdL heeft nieuwe waarschuwingsstakingen op het spoor aangekondigd. Na slechts twee rondes van collectieve onderhandelingen verklaarde GdL-baas Claus Weselsky dat de collectieve onderhandelingen waren mislukt. Dit is ongebruikelijk, maar er is een reden. De GdL roept categorisch op tot verkorting van de werktijden. Treinbestuurders zouden slechts 35 uur moeten werken in plaats van 38,5 uur. Dit kan ook een kennismaking zijn met de vierdaagse werkweek. Ook Deutsche Bahn AG wijst elke vermindering van de arbeidstijd categorisch af. Ze mist al duizenden machinisten. Het tariefgeschil bij het spoor is een voorbeeld van de strijd om de vierdaagse werkweek hier en de strijd tegen het gebrek aan personeel daar.

Het contrast kan haast niet groter zijn. Aan de ene kant is er in Duitsland een tekort van ruim een ​​miljoen arbeidskrachten. Aan de andere kant strijden veel vakbonden, net als de GdL, momenteel voor kortere werktijden. Politici roepen ook op tot een vierdaagse werkweek. En uit onderzoeken blijkt dat veel mensen korter willen werken en eerder met pensioen willen gaan. Hoe zou dat moeten werken?

Een kleine greep uit recente berichten over personeelstekorten: Berlijn beperkt het busverkeer permanent – omdat honderden buschauffeurs vermist worden. De uitbreiding van wind- en zonne-energie verloopt langzamer – omdat duizenden geschoolde arbeidskrachten ontbreken. Restaurants gaan dicht en winkels gaan voor kortere periodes open, omdat ze geen personeel kunnen vinden. Op scholen worden lessen afgelast omdat leraren ontbreken. En iedereen die veel met de trein reist, kent deze mededeling: “Helaas valt de trein uit vanwege gebrek aan personeel.

Niettemin staakt de spoorwegarbeidersvakbond GDL voor arbeidstijdverkorting. IG Metall roept op tot kortere werktijden voor staalarbeiders en de introductie van een vierdaagse werkweek. Ze eisen ook de SPD en links. De SPD heeft zelfs besloten tot een werkweek van 25 uur met volledige lonen en personeelscompensatie. En bondskanselier Olaf Scholz is tegen een langer arbeidsleven.

Lees ook

Kanselier Olaf Scholz wijst een hogere pensioenleeftijd af.  Maar hoe moeten pensioenen worden gefinancierd in een vergrijzende samenleving?

Kanselier Scholz wijst een hogere pensioenleeftijd af en garandeert stabiele pensioenen, maar hoe moet dat dan in zijn werk gaan? Een factcheck

Het personeelstekort begint nog maar net. Werkgevers in Duitsland kunnen momenteel 1,7 miljoen vacatures niet vervullen. Ondanks de recessie. Hoe werkt dat bij een opleving? Als het bestaat. Het gebrek aan arbeidskrachten is de belangrijkste rem op de groei geworden. De voorzienbare daling van het werkvolume beperkt het groeipotentieel, schrijft het College van Deskundigen.

De economen waarschuwen: “Met de pensionering van de babyboomers begint momenteel een acute fase van demografische vergrijzing.” Arbeidsmarktonderzoekers hebben de gevolgen al lang doorgerekend: het tekort aan personeel in Duitsland groeit – tot ongeveer vijf miljoen binnen slechts één generatie.

Lees ook

Tekort aan geschoolde arbeidskrachten: Bedrijven in Duitsland kunnen momenteel 1,73 miljoen vacatures niet vervullen.

“Met volle kracht getroffen”: Bedrijven kunnen 1,75 miljoen vacatures niet vervullen en dat drijft bedrijven naar het buitenland

Hoe passen eisen voor kortere werktijden hierin? Het is de moeite waard om eens naar de argumenten van de vakbonden te kijken.

GDL: Minder werken om het personeelstekort tegen te gaan

Het arbeidsconflict bij de spoorlijn: Naast een salarisverhoging met dubbele cijfers roept vakbond GgL op tot een verlaging van de werktijd van 38,5 naar 35 uur, dat wil zeggen met ongeveer tien procent, met volledige looncompensatie. Deze kortere werktijd zou dan gemakkelijker over vier dagen per week te spreiden moeten zijn. Dit is bedoeld om het werken in ploegendienst, wat gebruikelijk is voor machinisten, aantrekkelijker te maken – en om het personeelstekort tegen te gaan.

De spoorweg acht dit onrealistisch. Er zijn al 3.700 machinisten en duizenden andere treinarbeiders. Bij werktijdverkorting zou de trein geluid moeten maken Factuur van het Duitse Economische Instituut (IW) Huur 10.000 werknemers in. Waar moeten ze vandaan komen?

Collectieve onderhandelingsronde in de staalindustrie: Naast 8,5 procent meer geld eist IG Metall een werktijdverkorting ten opzichte van de huidige 35 uur met volledige looncompensatie. Het doel van IG Metall is “de invoering van de vierdaagse werkweek, die dan op veel terreinen mogelijk wordt”, aldus districtsmanager Knut Giesler. Dit is de enige manier om banen veilig te stellen – en nieuwe geschoolde werknemers aan te trekken.

Een klein voorbeeld: Wat vakbonden op grote schaal eisen, wordt door sommige bedrijven al lang op kleine schaal geïmplementeerd: ze lokken personeel met kortere werktijden. Bijvoorbeeld Sascha Halweg in zijn restaurant “Blümchen” in Freiburg. “In de cao is een wekelijkse arbeidstijd van 39 uur vastgelegd. “We werken 31 uur per week voor hetzelfde geld”, zei hij luid tagesschau.de. Het alternatief is het invoeren van rustdagen vanwege personeelsgebrek of het volledig sluiten. Zijn eenvoudige berekening: “Wat kan ik me meer veroorloven: gasten verliezen of meer betalen?”

Maar Halwag maakt ook duidelijk wat dit voor de medewerkers betekent: “Ik kan meer uit mijn mensen halen.” In andere sectoren, zoals machinisten, werkt dit niet. “Hun prestaties zullen niet worden verbeterd door een loonsverhoging of kortere werktijden.”

Vierdaagse werkweek: wie doet het werk?

Vierdaagse werkweek: wie doet het werk?
Foto Alliantie

De voorbeelden laten drie problemen zien bij het proberen het tekort aan personeel op te vangen met kortere werktijden.

Vicieuze cirkel: gebrek aan personeel, werkdruk, werktijden

Het gebrek aan personeel heeft de werkdruk in veel bedrijfstakken en beroepen al vergroot. Dit is al vele malen beschreven voor beroepen in de gezondheidszorg, de verpleegkunde en het onderwijs. De ideale uitweg zou zijn om meer personeel aan te nemen. Maar dat is niet beschikbaar. De hoge werkdruk leidt daarom tot eisen om de werktijden te verkorten. Dit zou het personeelstekort nog groter maken. Om het te sluiten, zouden er meer mensen moeten worden aangenomen. Maar ze bestaan ​​niet. De stress op het werk neemt toe.

Vierdaagse week: wat individuen helpt, verergert het probleem

Voor individuele bedrijven kan de berekening nog wel uitkomen. Er is een tekort aan arbeidskrachten bij de spoorwegen, “we moeten het ploegensysteem aantrekkelijker maken”, betoogt GdL-baas Weselsky. En dat klopt: kortere werktijden met hogere salarissen maken de baan als machinist aantrekkelijker. Ook buschauffeurs waren makkelijker te vinden voor meer geld en minder werk. Dit geldt ook voor de obers in restaurant “Blümchen”. Over het geheel genomen verschuift dit het probleem echter alleen maar. Door de kortere werktijden zijn er geen arbeiders en geschoolde arbeidskrachten meer. Ze worden gewoon uit andere beroepen gepocheerd waar ze vervolgens vermist worden.

Nog een voorbeeld: In In de publieke sector staakt vakbond Verdi momenteel voor een stadstaattoelage om het personeelstekort in de metropolen te bestrijden. Als de toeslagen meer personeel uit de omgeving naar de steden trekken, zou het personeelstekort in de omgeving groter worden.

Lees ook

Vervroegd met pensioen?  Nog doorwerken op pensioengerechtigde leeftijd?  De regels in Duitsland staan ​​beide toe.  Binnen de perken.

Eerder met pensioen gaan of zelfs blijven werken als u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt? Dit zijn de regels voor de ingang van het pensioen, de inhoudingen en de bijverdienste

Vanuit macro-economisch perspectief pleiten er nog steeds twee argumenten ervoor om deze mechanismen te laten werken. Aan de ene kant kunnen aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden mensen die nog niet of slechts gedeeltelijk werken aanmoedigen om überhaupt of meer te gaan werken. Er is hier nog speelruimte, vooral onder vrouwen en ouderen. Deze speelruimte is echter niet groot omdat de arbeidsparticipatie in Duitsland al hoog is in vergelijking met andere landen.

Aan de andere kant betekent de hevigere concurrentie om personeel dat werknemers verhuizen naar productievere bedrijven en industrieën die het zich kunnen veroorloven. Minder productieve bedrijven moeten het dan opgeven. Publieke diensten worden duurder.

Zoveel bussen, zo weinig buschauffeurs.  Berlijn snijdt de dienstregeling in vanwege een gebrek aan personeel.

Zoveel bussen, zo weinig buschauffeurs. Berlijn snijdt de dienstregeling in vanwege een gebrek aan personeel.
Foto Alliantie

Gevolgen: werktijden, kosten en inflatie

Kortere werktijden met volledige looncompensatie brengen over het algemeen hogere kosten met zich mee. Blümchen-exploitant Halwag heeft gelijk: er zijn maar weinig bedrijven die de kortere werktijden kunnen compenseren door meer uit hun medewerkers te halen. Hogere kosten betekenen hogere prijzen. De meest recente inflatiegolf werd eerst veroorzaakt door een gebrek aan materialen en vervolgens door stijgende energieprijzen. Stijgende personeelskosten zijn nu het grootste risico voor een comeback van de inflatie geworden.

Vierdaagse week: werktijden en productiviteit

Onderzoek naar het verband tussen werktijden en productiviteit zorgt voor opschudding. Hun stelling is meestal: als de werktijden worden verkort en het aantal werkdagen wordt verminderd, bereiken werknemers en hun bedrijven nog steeds dezelfde, en soms zelfs betere, resultaten. Ook de medewerkers zijn blijer. Wij hebben ook meerdere keren over dergelijke onderzoeken gerapporteerd.

Het bijzondere aan hen is dat ze vooral betrekking hebben op kantoorwerk. Ze kunnen niet worden overgedragen naar veel banen in de productie of de dienstensector. Kortere, vooral flexibelere werkuren kunnen de productiviteit verhogen in sommige beroepen, sectoren en bedrijven met een betere organisatie. Dit kan slechts in beperkte mate worden overgedragen op de economie als geheel. Ook de ervaring dat de productiviteitsgroei in Duitsland afneemt ondanks de trend naar kortere werktijden spreekt dit tegen.

Lees ook

Het resultaat van het grootste experiment rond de vierdaagse werkweek is er: er zijn voor iedereen goede redenen om op vrijdag te stoppen met werken

Conclusie: GdL staking voor kortere werkuren als voorbode van toekomstige conflicten in de vergrijzende samenleving

De wens van de GdL is begrijpelijk: veel mensen willen minder en voor kortere tijd werken. De vierdaagse week is populair. Het gebrek aan personeel zorgt er zelfs voor dat hun kansen hierop op de arbeidsmarkt toenemen. Bedrijven gaan kortere werktijden aanbieden om personeel aan te trekken. Voor Duitsland als geheel zal dit echter het tekort aan arbeidskrachten vergroten.

Om de welvaart veilig te stellen zou de productiviteit dramatisch moeten stijgen. Dat is niet in zicht. Of het werkvolume moet ongeveer stabiel blijven. Om dit te kunnen doen moeten er meer mensen werken. Of mensen die werken, moeten meer werken. Dit kan doordeweeks zijn, het hele jaar door of je hele leven.

Internationaal gezien werken mensen in Duitsland heel weinig. De De wekelijkse werkuren zijn relatief kort. De vakantie duurt relatief lang. Het Roma Herzog Instituut schat dit als volgt in op basis van gegevens uit de EU: In Duitsland is de levensduur van werken de kortste in de EU, met uitzondering van Luxemburg.

Lees ook

De productiviteit in Duitsland neemt af.  Dit is een alarmerend signaal voor het land.

Een ongemakkelijke waarheid: de productiviteit daalt in Duitsland – dit heeft gevolgen voor onze welvaart en de droom van minder werk

Visited 1 times, 1 visit(s) today