Ifo verlaagt de economische voorspelling voor Duitsland voor 2024 naar 0,7 procent


Sceptische kijk op de Duitse economie: Timo Wollmershäuser, hoofd economie van Ifo.

Sceptische kijk op de Duitse economie: Timo Wollmershäuser, hoofd economie van Ifo.
Foto Alliantie

Het Ifo Instituut heeft zijn prognose voor de Duitse economie opnieuw verlaagd.

De economische onderzoekers uit München verwachten nu dat Duitsland dit jaar slechts een economische groei van 0,7 procent zal realiseren in plaats van de eerdere 0,9 procent.

Ifo-econoom Timo Wollmershäuser noemde als reden de begrotingsbeslissingen van de regering als gevolg van de schulduitspraak.

Het Ifo Instituut heeft zijn economische voorspelling voor Duitsland voor 2024 opnieuw verlaagd. Economische onderzoekers verwachten dat Duitsland dit jaar slechts met 0,7 procent zal groeien. Medio december ging Ifo nog uit van 0,9 procent. genoemd als reden voor het toenemende scepticisme Timo Wollmershäuser, economisch manager van Ifo de begrotingsbeslissingen van de federale regering na het schuldvonnis van het Grondwettelijk Hof.

“Volgens onze inschatting zal de federale begroting waarover nu overeenstemming is bereikt, een extra besparing van bijna 19 miljard euro opleveren”, aldus Wollmershäuser. ‘Bedrijven en huishoudens zullen in meer of mindere mate belast worden en er zal bezuinigd worden op de overheidsuitgaven.’ Het effect komt dus grofweg overeen met de omvang die Ifo in december inschatte in zijn risicoscenario voor 2024.

Economische voorspelling voor 2024 en het schuldvonnis

De stoplichtcoalitie reageerde op het schuldvonnis van het Constitutionele Hof door haar begroting aan te scherpen. De rechters hadden de praktijk van de regering verworpen om ongebruikte kredietvergunningen voor de bestrijding van de coronapandemie over te dragen aan het klimaat- en transformatiefonds en dus voor andere taken.

Lees ook

Energie, banen, koopkracht, overheidsfinanciën: topeconoom geeft zes redenen waarom de Duitse economie er beter voor staat dan velen denken

Ten tijde van de ifo-economische voorspelling in december was het nog steeds onduidelijk in hoeverre de uitgaven zouden worden bezuinigd en de belastingen en heffingen zouden worden verhoogd, aldus Wollmershäuser. Ifo had destijds scenario's doorgerekend. In een basisprognose gingen de onderzoekers ervan uit dat alle destijds geplande maatregelen zouden worden uitgevoerd, ongeacht het begrotingsgat. Tegelijkertijd was het te voorzien dat aanvullende inspanningen nodig zouden zijn om het begrotingsgat te dichten. Ifo schatte daarom in een risicoscenario de gevolgen van een pakket aan maatregelen ter waarde van 20 miljard euro voor de economie in.

In haar economische prognose gaat de federale overheid officieel uit van een groei van 1,3 procent. Minister van Economische Zaken Robert Habeck schat ook dat de gevolgen van de schuldenregeling de groei met ongeveer 0,5 procentpunt zullen verminderen. De meeste economen gaan momenteel uit van een groei van minder dan één procent. Onlangs hadden sommige economen hun voorspellingen ook negatief gemaakt. Hier vindt u alle belangrijke economische voorspellingen voor 2024 in één oogopslag:

Lees ook

De economie in Duitsland verzwakt.  De vooruitzichten voor de economie worden negatief.

Hier staan ​​alle belangrijke voorspellingen voor de Duitse economie in 2024 en 2025 in een tabel

Visited 1 times, 1 visit(s) today