Volgens het onderzoek was er na Corona geen golf van ontslagen in de verpleging


Er was geen golf van ontslagen: verpleegkundige tijdens de coronapandemie in een ziekenhuis in Rostock.

Er was geen golf van ontslagen: verpleegkundige tijdens de coronapandemie in een ziekenhuis in Rostock.
Foto Alliantie

Tijdens de coronapandemie bestond de vrees dat veel verplegend personeel vanwege de hoge stress hun baan zou opgeven. Maar dat lijkt niet het geval te zijn.

Er kwam geen golf van ontslagen. Het aantal medewerkers in de verpleging is toegenomen en de arbeidsomstandigheden zijn stabiel.

Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor Arbeidsmarkt- en Beroepsonderzoek (IAB).

Tijdens de coronapandemie bestond de vrees dat het tekort aan personeel in de gezondheidszorg en de zorg zou verergeren. Veel werknemers zouden hun baan kunnen opgeven vanwege de hoge stressniveaus. De eerste cijfers leveren nu een heel ander resultaat op. Het aantal verplegend personeel en verpleegassistenten nam zelfs aanzienlijk toe en de arbeidsomstandigheden waren na het begin van de coronapandemie net zo stabiel als voorheen. Dat blijkt uit een onderzoek van het Instituut voor Arbeidsmarkt- en Beroepsonderzoek (IAB). Conclusie van het onderzoeksinstituut van het Federaal Arbeidsbureau: “Het gevreesde toegenomen personeelsverlies heeft zich niet voorgedaan”.

De werkgelegenheid in de verpleegkundige beroepen in ziekenhuizen was het meest stabiel: “Bijna 90 procent van de geschoolde en ongeschoolde werknemers werkte een jaar later nog steeds in hetzelfde bedrijf, en na twee jaar lag dat nog steeds rond de 80 procent”, schrijft het IAB. De arbeidsomstandigheden in de ambulante zorg en verpleeghuizen waren aanzienlijk minder stabiel. Dit geldt zowel vóór de pandemie als nadat deze begon.

“Dit wijst op de grote problemen die verpleeginstellingen doorgaans hebben bij het behouden van hun werknemers”, zegt IAB-onderzoeker Max Kunaschk. Na een jaar was 15 procent van de geschoolde werknemers in de ambulante zorg verhuisd naar een ander zorgbedrijf, en na twee jaar was dit bijna één op de vier geschoolde werknemers. Maar ook in de thuiszorg en de ambulante zorg is het aandeel werknemers dat overstapt naar een andere bedrijfstak hoger dan in ziekenhuizen.

Over het geheel genomen is het aantal werknemers dat onderworpen is aan sociale verzekeringspremies in de gezondheidszorg- en zorgsector tussen 2016 en 2021 met 80.000 toegenomen. Dit was een stijging van 8,5 procent. Het aantal verpleegassistenten in ziekenhuizen en ambulante zorg is het meest gestegen. Er was sprake van een lichte daling van het aantal geschoolde arbeidskrachten in verpleeghuizen.

“Zelfs als het aantal werknemers in de verpleging is toegenomen, moeten in de toekomst meer mensen worden aangetrokken om in de gezondheids- en zorgsector te werken”, zegt IAB-onderzoeksdirecteur Gesine Stephan.

De IAB-studie met informatie over methodologie en databronnen je kunt het hier vinden.

Lees ook

Topmanagers zien hen als een bedreiging voor de Duitse welvaart: AfD-leider Alice Weidel.

Topmanagers zien de AfD volgens een nieuw onderzoek als een ernstige bedreiging voor de economie en de werkgelegenheid in Duitsland

Visited 1 times, 1 visit(s) today